За дома и градината

Пречиствателни станции са един от начините да опазим природата чиста

Днес много хора, които имат финансови възможности, се отказват да живеят сред шума и стреса на големия град и строят домове извън урбанизираните територии, което означава, че се нуждаят от собствени пречиствателни станции. По този начин липсата на инфраструктура и липсата на планове за скорошното й построяване не са проблем и любителите на спокойния живот извън шума и градските замърсявания могат да живеят спокойно, ползвайки се при това от всички блага на цивилизацията.

Липсата на канализация в много красиви извънградски и вилни места не бива да е пречка. Този проблем се решава, като се избере подходящото съоръжение за пречистване на отходните води. На първо място обаче трябва да се запознаете с условията, които местността предлага и да подберете най-подходящия вид пречиствателен механизъм. Доскоро в селата и вилните зони единственият познат тип подобно съоръжение бяха септичните ями. Това са редица железобетонни кладенци, в които обаче водата се пречиства не повече от 50 % и не покрива никакви санитарни норми. Образува се черна зловонна течност. Това налага и прибавяне на допълнителни пречиствателни станции. Оптимизираните по този начин септични ями вече са монолит от железобетон или специална пластмаса. По конструкция те се различават от обикновените по наличието на допълнителна секция със специално вещество, което извършва допълнително пречистване на отпадните води. По този начин се достига до 98 % пречистване.

Няколко думи за пречиствателните станции

Използването на пречиствателни станции е един от нашите начини да опазим природата от замърсяване и да оставим на поколението след нас един по-добър и чист свят за живеене. Основната задача на съвременните пречиствателни станции е да преработват отпадъчните води от промишлеността и бита като ги правят отново годни за употреба.

Пречиствателните станции са технически съоръжения, които са задължителни за индустриалните предприятия особено в отрасли като фармацията, текстилната промишленост, нефтопреработвателната, хранително – вкусовата индустрия, както и в строителството, енергетиката и други. Освен пречиствателни станции за промишлеността съществуват и се прилагат много успешно и пречиствателни съоръжения за бита, където локалните пречиствателни станции са изключително удобни особено в случаите, когато в даден район няма изградена канализационна система. Пречистването на отпадъчните води в пречиствателните станции се извърша по биохимичен или химичен начин, като от това в каква степен е замърсена водата налага начина на пречистване. Процесът на преработка и пречистване на отпадъчните води се извършва на няколко основни етапа, с които ще се опитаме да ви запознаем в този съвсем кратък материал.

Началният етап на преработка на замърсените води започва с вливането на замърсената вода от индустрията или бита в резервоар, където водата се пречиства от микроорганизмите, които се съдържат в нея. След предварителното пречистване отпадъчната вода се влива в следващият резервоар, където се окислява, като по този начин се унищожават останалите от първия етап на обработка микроорганизми.. Цикълът на преработка и пречистване завършва с третия етап, при който водата се оставя в покой, за да може активната утайка да се утаи. Утайките, отделени от водата се събират в специални отделения, където се преработват по биохимичен метод. С това процеса на работа на пречиствателните станции не е завършен напълно, а цялата процедура се повтаря няколко пъти докато се постигне желаният резултат, а именно пречистени води с доста добро качество и годни за повторна употреба или за вливане в природата.