Мода

Нещо за модата – исторически аспекти

Модата е изследвана като психологически феномен, изучавайки причините и промените по отношение на индивидуалната психология. Модата задоволява важни човешки потребности, като механизъм за разрешаване на конфликти между социално съответствие и индивидуална свобода. Г. Зимел дава такова определение: „. Модата е форма на някои особености, с които животът се опитва да постигне компромис между тенденцията за социално равенство и склонността на индивида да упражнява своята самоличност“.  Други изследователи на модата са фокусирани върху функцията на психологическа готовност, което е начин за емоционално освобождаване от отговорност, отговор на човешката потребност от нови усещания: „Смисълът от съществуването на мода – нарушение на постепенно развитие чрез масови явления, периодична радикална промяна (веднъж на всеки шест до осем години) – шейк, чрез който дадено лице освежава своите чувства „(Л. Петров). Психологическият подход към модата разкрива психологическите причини за модни промени:

1) причината за смяната на модното поведение – психологически закон „ориентация към изчезване“: повтаряща се експозиция, причиняваща отслабване на рефлекса, възприеманото изображение губи значението си (модерен обект постепенно губи модна стойност;

2) нов стимул само, ако ефектът е, когато тя надвишава „нормална корекция“ за последните дразнители. Новият проект може да бъде модерен, само когато предишните губят модни стойности. Ето защо е важно да се предложи нов проект в точния момент, когато възприемането на новите условия са узрели. Има много примери за неуспешни опити за преждевременно въведение на нова мода в историята на модата. Например, през 1922 г., Франция не успя да наложи кампания за насърчаване на дългите поли, а в 1969-1972. – опит за въвеждане на дължина стил макси. Големите дизайнери имат нюх, което им позволява да се разпознае момента, когато потребителят вече е „узрял“ за възприемането на нови форми. Френският писател М. Дюрас например пише за известния моделиер Ив Сен Лоран: „Той от година на година предлага на жените не само това, което те очакват , но и това, което те очакват, без да осъзнават.“

Източник: https://mes.bg/damski-obuvki